Ngoại khóa giáo dục Đạo đức – Lối sống cho học sinh

 

Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2016- 2017. Thiết thực tổ chức các hoạt động Chào mừng ngày thống nhất đất nước 30/4 và ngày 1/5.

Liên đội trường Tiểu học 8- 4 tổ chức Hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ” và  giáo dục lý tưởng đạo đức lối sống cho học sinh  năm học 2016 – 2017.

  – Qua hội thi giáo dục cho học sinh các em đội viên, nhi đồng thực hiện tốt phong trào “ Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 Điều Bác Hồ dạy” tạo môi trường cho đội viên nhi đồng học tập rèn luyện về đạo đức. lối sống, giúp các em phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ.

Thông qua nội dung tuyên truyền “giáo dục lý tưởng đạo đức lối sống cho học sinh” tạo môi trường lành mạnh để thế hệ trẻ rèn luyện và trưởng thành, góp phần hình thành lý tưởng cách mạng, đạo đức cao đẹp, lối sống nghĩa tình, tuân thủ pháp luật, từng bước hoàn thiện nhân cách.

 

Nhà trường giúp các em thấy được môi trường học tập an toàn và thân thiện giúp các em ngày một tốt hơn, sống có trách nhiệm với Tổ quốc, gia đình và bản thân, có ước mơ hoài bão, có kiến thức, có kỹ năng, sức khoẻ tốt, tư duy năng động, sáng tạo, lạc quan và tự tin, dám nghĩ, dám làm; có nhiều đóng góp quan trọng trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

IMG_20170426_162705 IMG_20170426_160234 IMG_20170426_154418
IMG_20170426_150407 Screenshot_2017-04-27-09-21-57 Screenshot_2017-04-27-09-21-36