Các em học sinh nhà trường tham gia giải cờ vua “Ươm mầm tài năng” do Câu lạc bộ Sức sống mới tổ chức. Kết quả đạt 2 HC vàng, 4 HC bạc, 1 HC đồng.