Một số hình ảnh học trực tuyến của HS nhà trường trong thời gian nghỉ dịch Covid-19.

Với phương châm “Tạm dừng đến trường, không dừng học” nhà trường đã triển khai tích cực các hình thức học trực tuyến trên các trang mạng Oml.vn; Viettel Study; Elerning đã thu hút đông đảo các em HS tham gia học tập