Một số hình ảnh trong lễ khai giảng năm học 2018-2019 của trường Tiểu học 8-4.