Ngoại khóa kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3/2018

Thực hiện chương trình “ Rèn luyện đội viên” của Liên đội trường Tiểu học 8- 4 thiết thực chào mừng kỉ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ( 26/3/1931- 26/3/2018) 77 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh và 128 năm ngày sinh Bác Hồ kính yêu.

Liên đội trường Tiểu học 8- 4 long trọng tổ chức ngoại khóa ngày hội  “ Thiếu nhi vui, khỏe Tiến bước lên Đoàn” Ôn lại truyền thống lịch sử của Đoàn để giáo dục các em trở thành lớp người mới, kế tục trung thành và là lực lượng hậu bị hùng hậu của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Một số hình ảnh hoạt động.