Hội nghị giao ban khối Tiểu học năm học 2016- 2017

 

                     Hội nghị giao ban khối Tiểu học năm học 2016- 2017

 

Thực hiện Công văn số 44/ PGD & ĐT ngày 19 tháng 1 năm 2017 của  Phòng Giáo dục và Đào tạo Mộc Châu về việc hướng dẫn hoạt động thi đua khối năm học 2016- 2017.

Ngày 24 tháng 2 năm 2017 khối Tiểu học đã tổ chức Hội nghị giao ban năm học 2016- 2017.

Thực hiện công tác phong trào thi đua và công tác thi đua, khen thưởng trong ngành giáo dục. Các phong trào thi đua phát triển mạnh mẽ, sâu rộng, có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức, thiết thực và hiệu quả, tạo động lực quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học.

Hội nghị giao ban nhằm thảo luận bàn về công tác thi đua thống nhất các giải pháp, công tác giáo dục lý tưởng đạo đức lối sống, chất lượng giáo dục, hình thức dạy học của giáo viên,  hình thức học tập của học sinh, các hoạt động trải nghiệm kĩ năng sống…nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm trong năm học và thực hiện có hiệu quả công tác thi đua khen thưởng khối Tiểu học Giáo dục Mộc Châu  2016- 2017.

Đại biểu về dự hội nghị tập trung thảo luận và thống nhất cao buổi Hội nghị đã thành công tốt đẹp.

IMG_1620 IMG_1619
IMG_1618 IMG_1616
IMG_1614 IMG_1623